Location:

Vyhlásenie o používaní súborov „cookies“

Tieto internetové stránky (ďalej len „Stránky“) používajú pre zlepšenie užívateľského komfortu ich návštevníkov a používateľov (ďalej len „používateľov“), anonymný zber štatistických dát o používaní Stránok a na zabezpečenie ďalších úloh súbory cookies. Súbory cookies sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do zariadenia používateľa internetových stránok pri vstupe na internetové stránky využívajúce túto technológiu a/alebo pri ich používaní (ďalej len „súbory cookies“). Súbory cookies, ktoré používajú Stránky, nepoškodzujú zariadenia ich používateľov, neumožňujú prístup na pevné disky ani iné pamäťové zariadenia týchto zariadení ani nijakým spôsobom neumožňujú ovládanie týchto zariadení.

Súbory cookies používané na Stránkach a údaje získané prostredníctvom týchto súborov môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

  • umožnenie pohybu používateľa Stránok po Stránkach a využívanie vybraných funkcií Stránok, napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) Stránok;
  • uloženie akceptovania podmienok o používaní cookies na Stránkach;
  • umožnenie identifikácie používateľa Stránok;
  • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia Stránok používajú Stránky, ako napr. ktoré konkrétne stránky sú navštevované najčastejšie alebo či používatelia Stránok prijímajú správy o chybách, atď.; tieto cookies sú používané najmä na účely štatistík a analýz návštevnosti Stránok a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií Stránok;
  • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených používateľmi Stránok; tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. prispôsobeného) prístupu a obsahu;
  • reklamné a marketingové účely; tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. prispôsobeného) prístupu a obsahu v oblasti reklamy a marketingu.

Spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o. neumožňuje akýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na Stránkach. Spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o. neručí a nezodpovedá za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnený na internetových stránkach tretích osôb, ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza, resp. by mohlo dôjsť na internetových stránkach tretích osôb.

Používaním Stránok ich používateľ udeľuje spoločnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o. súhlas s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom cookies používaných na Stránkach, a to na účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu. Za takýto súhlas sa považuje aj nastavenie internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého sú Stránky používané, ktoré nebude blokovať používanie cookies (nastavenie, ktoré nebude blokovať, resp. zakazovať použitie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie cookies priamo povoľovať a/alebo cookies aktivovať).

V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom cookies používaných na Stránkach na účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu, môže používateľ Stránok zablokovať používanie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého Stránky používa (môže nastaviť internetový prehliadač alebo iný program tak, aby blokoval, resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie cookies). Zablokovanie cookies však môže obmedziť alebo znemožniť prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých konkrétnych stránok umiestnených na Stránkach a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo znemožniť niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

Spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument. Takáto zmena tohto dokumentu nadobúda účinnosť uverejnením pozmeneného alebo upraveného dokumentu na Stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný dátum nadobudnutia jej účinnosti.

Spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia meniť a upravovať Stránky a ich obsah, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia či upozornenia. Rovnako si vyhradzuje aj právo Stránky zrušiť